Lindsay Kia
Lindsay Kia
Service: 705-702-3839 | Parts: 705-702-3839 |

Kia Sorento offer

Kia Sorento offer

 

Now until September 30, 2019 Get 0% financing for 84 months on a 2019 Kia Sorento.